Spørretimespørsmål fra Oscar D. Hillgaar (FrP) til samferdselsministeren


Besvart: 01.11.1989 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (FrP): "På bakgrunn av en oppstått situasjon i Sandefjord kommune, hvor sam- ferdselsloven er brukt av Vestfold fylkes samferdselssjef til å stanse en ordning med frivillig drevet transport av eldre til/fra de kommunale eldre- sentra, finner samferdselsministeren det rimelig å underlegge denne trans- port de samme krav som konsesjon-/løyve-underlagt kjøring?"


Les hele debatten