Spørretimespørsmål fra Steinar Maribo (FrP) til justisministeren


Besvart: 01.11.1989 av justisminister Else Bugge Fougner

Steinar Maribo (FrP)

Spørsmål

Steinar Maribo (FrP): "For å bedre en vanskelig arbeidssituasjon for lensmannen vedtok Røyken kommune å forære lensmannsetaten en uniformert politibil. Justis- departementet forhindret dette ved å vise til regelverket om at politiet skal være uhildet.

Vil justisministeren endre regelverket slik at det aksepteres gaver gitt av kommuner, fylkeskommuner og humanitære organisasjoner?"


Les hele debatten