Spørretimespørsmål fra Ragnhild Barland (A) til miljøvernministeren


Besvart: 01.11.1989 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Ragnhild Barland (A)

Spørsmål

Ragnhild Barland (A): "Et brasiliansk skip havarerte i Sognefjorden 22. oktober 1989. Faren er stor for at 340 tonn tungolje kan lekke ut fra vraket, og en katastrofe truer i så fall fiskeoppdrettsnæringa i området. Viktige fugle- bestander er også i fare.

Hva kan gjøres for å forebygge lignende uhell/ulykker?"


Les hele debatten