Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til fiskeriministeren


Besvart: 01.11.1989 av fiskeriminister Svein Magnus Munkejord

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Det er i løpet av seisesongen avdekka ulovlig dumping av sei på Finnmarkskysten. Kontrollverket har ved hjelp av videoopptak dokumentert flere tilfeller.

Hvordan vurderer fiskeriministeren det arbeidet kontrollverket har gjort, og hvilke tiltak vil Fiskeridepartementet sette i verk for å styrke kontrollverket, slik at håndhevelsen av forbudet mot dumping kan intensiveres?"


Les hele debatten