Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til fiskeriministeren


Besvart: 01.11.1989 av fiskeriminister Svein Magnus Munkejord

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Det er grunn til å tro at minst 25 000 laks smittet av fiskesykdommen furunkulose har rømt fra anlegg på Namdalskysten.

Hva vil fiskeriministeren gjøre for å stoppe rømmingen av store mengder oppdrettslaks med de følger dette får for villaksbestandene?"


Les hele debatten