Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til utenriksministeren

Datert: 03.11.1989
Besvart: 08.11.1989 av utenriksminister Kjell Magne Bondevik

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "Ifølge avisen Dagens Næringsliv 2. november 1989, gjør FN-styrkene i Namibia nesten alle innkjøp av våpen og annet utstyr i Sør-Afrika. Verdien av innkjøpene er anslått til over 1,3 milliarder kroner. Utenriks- departementet begrunner denne praksisen med et ønske om å spare tid og holde kostnadene nede.

Vil utenriksministeren gjøre noe konkret for å endre denne praksisen, slik at FNs og Norges sanksjoner mot Sør-Afrika blir håndhevet?"


Les hele debatten