Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til sosialministeren

Datert: 30.10.1989
Besvart: 08.11.1989 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Mye kan tyde på at arbeidskonflikten ved regionsykehuset i Tromsø er en profesjonskonflikt mellom sterke faggrupper innen sykehusvesenet med fare for spredning også til andre sykehus, hvor pasientenes behandlingstilbud og sikkerhet kan komme i fare.

Hva har sosialministeren planlagt av tiltak for å sikre pasientenes situasjon dersom konflikten varer ved og sprer seg også til andre sykehus?"


Les hele debatten