Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til sosialministeren

Datert: 02.11.1989
Besvart: 08.11.1989 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Forskrifter for refusjon av utgifter til brystprotese ble endret 1. juli 1989 fra maksimalprisrefusjon til prisavtalerefusjon. Prisavtale er inngått med bare en forhandler som derved har fått en monopolsituasjon.

Vil sosialministeren av hensyn til brukerne og for å stimulere til konkurranse om pris og kvalitet omgjøre denne beslutningen?"


Les hele debatten