Spørretimespørsmål fra Inger Lise Gjørv (A) til næringsministeren

Datert: 31.10.1989
Besvart: 08.11.1989 av næringsminister Petter Thomassen

Inger Lise Gjørv (A)

Spørsmål

Inger Lise Gjørv (A): "Regjeringen har nettopp trukket tilbake stortingsproposisjonen om likviditetstilførsel til Fosdalen Bergverk.

Vil Regjeringen allikevel medvirke til at Fosdalen Bergverk får mulighet til fortsatt drift i tråd med Stortingets intensjoner, slik at omstillingsprossesen for ivaretagelse av de ansattes og lokalsamfunnets interesser kan fullføres?"


Les hele debatten