Spørretimespørsmål fra Eli Arnstad (Sp) til olje- og energiministeren

Datert: 03.11.1989
Besvart: 08.11.1989 av olje- og energiminister Eivind Reiten

Eli Arnstad (Sp)

Spørsmål

Eli Arnstad (Sp): "Ifølge statsrådens svar i spørretimen 1. november 1989 er Haltenbanken fortsatt et interessant område i gass-sammenheng.

Kan statsråden bekrefte at man i den videre prosess ikke utelukker noen av de tidligere utredede ilandføringsalternativer?"


Les hele debatten