Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke- og undervisningsministeren

Datert: 01.11.1989
Besvart: 08.11.1989 av kirke- og undervisningsminister Einar Steensnæs

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Gjennomføring av eksamen i videregående skole vil i 1990 starte allerede i april måned, jf. rundskriv F-40/89. Dette blir oppfattet som et forsøk på å undergrave betydningen av eksamen og har vakt sterke reaksjoner fra blant annet Norges Gymnasiastsamband.

Vil statsråden vurdere å omgjøre denne beslutningen?"


Les hele debatten