Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til kirke- og undervisningsministeren

Datert: 03.11.1989
Besvart: 08.11.1989 av kirke- og undervisningsminister Einar Steensnæs

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Byrådet i Oslo foreslår å fjerne 94 klasser i den videregående skole.

Kan en slik nedskjæring føre til at Oslo dermed også mister retten til å få tildelt ekstraordinære statsmidler til videregående skole for 1990?"


Les hele debatten