Spørretimespørsmål fra Oscar D. Hillgaar (FrP) til landbruksministeren

Datert: 31.10.1989
Besvart: 08.11.1989 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (FrP): "Kan landbruksministeren bekrefte at i den senere tid er ca 250 mill. kroner av kraftforomsetningens overskudd årlig brukt til subsidiering av Felleskjøpenes maskinomsetning, og finner i så fall departementet at en slik kryssubsidiering i et marked med usubsidierte konkurrenter, ikke skal få konsekvenser for fremtidige jordbruksavtaler?"


Les hele debatten