Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til forbruker- og administrasjonsministeren

Datert: 31.10.1989
Besvart: 08.11.1989 av forbruker- og administrasjonsminister Solveig Sollie

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): "Drammen kommunestyre har gitt den private barnehagen Childcare i Drammen kommunal lånegaranti på 2,1 mill. kroner. Opptakskriteriene i denne barnehagen utelukker funksjonshemmede barn og barn med astma og allergi.

Mener statsråden at Drammen kommunestyre og Childcare bryter lov om barnehager i denne saken, og vil Childcare i Drammen være berettiget til statsstøtte til drift av barnehagen når funksjonshemmede barn utestenges?"


Les hele debatten