Spørretimespørsmål fra Oddrunn Pettersen (A) til miljøvernministeren

Datert: 01.11.1989
Besvart: 08.11.1989 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Oddrunn Pettersen (A)

Spørsmål

Oddrunn Pettersen (A): "Ifølge Arbeiderbladet 1. november 1989 blir det hevdet at store mengder livsfarlig avfall er lagret på den nedlagte sildeoljefabrikken i Øksfjord i Loppa kommune.

Hva vil miljøvernministeren foreta seg i denne saken?"


Les hele debatten