Spørretimespørsmål fra Thorbjørn Berntsen (A) til miljøvernministeren

Datert: 03.11.1989
Fremsatt av: Haakon Blankenborg (A)
Besvart: 08.11.1989 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Thorbjørn Berntsen (A)

Spørsmål

Thorbjørn Berntsen (A): "Styret i Oslo Sporveier ønsker i 1990 å sette i gang et prøveprosjekt med 4 propandrevne busser med katalysator.

Vil departementet stille seg positivt til en søknad om støtte til å finansiere merkostnadene ved et slikt prosjekt, sett i forhold til kostnadene ved innkjøp av dieselbusser?" (Tatt opp av repr. Haakon Blankenborg p.v.a.)


Les hele debatten