Spørretimespørsmål fra Thorbjørn Berntsen (A) til miljøvernministeren

Datert: 03.11.1989
Fremsatt av: Haakon Blankenborg (A)
Besvart: 08.11.1989 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Thorbjørn Berntsen (A)

Spørsmål

Thorbjørn Berntsen (A): "Stortinget vedtok rett før siste stortingsperiode ble avsluttet, at det skulle etableres et sentralanlegg for behandling av spesialavfall i Rana.

Hvor langt har arbeidet med å skape et selskap for sentralanlegget og innsamlingssystemet kommet, og hva er Regjeringens framdriftsplaner i saken?" (Tatt opp av repr. Haakon Blankenborg p.v.a.)


Les hele debatten