Spørretimespørsmål fra Ragna Berget Jørgensen (A) til kommunalministeren

Datert: 08.11.1989
Spørsmålet er trukket tilbake

Ragna Berget Jørgensen (A)

Spørsmål

Ragna Berget Jørgensen (A): "På åpent møte i Oslo Militære Samfund 6. november 1989 ble det stilt spørsmål til statssekretær Schnitler om det er "for mye distriktspolitikk i Forsvaret". Schnitler uttalte at selvsagt skal vi ha distriktspolitikk, men i denne sammenheng er det distriktspolitisk viktig å se Norge som distrikt i forhold til Europa.

Er dette uttrykk for Regjeringens nye signaler i distriktspolitikken?" (Trukket, spørger sykemeldt)


Les hele debatten