Spørretimespørsmål fra Tom Thoresen (A) til kommunalministeren

Datert: 09.11.1989
Spørsmålet er trukket tilbake

Tom Thoresen (A)

Spørsmål

Tom Thoresen (A): "Det er skapt tvil om at grensekommunene i Østfold kan få benytte 15% investeringstilskudd under Distriktenes Utbyggingsfond - slik den forrige regjering la opp til.

Vil statsråden medvirke til at dette kan skje?" (Trukket)


Les hele debatten