Spørretimespørsmål fra Grete Knudsen (A) til sosialministeren

Datert: 09.11.1989
Besvart: 15.11.1989 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): "For tiden skjer det en rask utvikling i utforskning av genetiske syk- dommer, og antallet som kan diagnostiseres øker stadig.

Hvor stor del av svangerskapsavbruddene etter 12. svangerskapsuke blir innvilget ut fra arvemessige forhold?"


Les hele debatten