Spørretimespørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til finansministeren

Datert: 10.11.1989
Besvart på vegne av: Finansministeren
Besvart: 15.11.1989 av næringsminister Petter Thomassen

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A): "Norion Bank har meddelt Kredittilsynet at banken ikke kan innfri sine forpliktelser. Store institusjoner, blant annet NRK, har plassert betydelige beløp i banken. Ifølge avisen Dagens Næringsliv 1. november 1989, har styret i Forretningsbankenes Sikringsfond vært i sterk tvil om det skulle gis garanti som omfatter alle slike innskudd. En slik tvil kan skape uttrygghet om sikkerheten for innskudd i bankvesenet.

Hvordan vurderer statsråden dette?"


Les hele debatten