Spørretimespørsmål fra Sigurd Holemark (H) til olje- og energiministeren

Datert: 06.11.1989
Besvart: 15.11.1989 av olje- og energiminister Eivind Reiten

Sigurd Holemark (H)

Spørsmål

Sigurd Holemark (H): "Utspillet fra Statkraft om reising av et tørrårskraftverk på Vestlandet kan vanskeliggjøre realiseringen av planene om gasskraft og gassutnyttelse på Østlandet.

Er statsråden enig i at konsesjonsbehandling av et verk, slik Statkraft antyder, i alle fall bør utstå inntil gass-overføring til Østlandet er nærmere avklart?"


Les hele debatten