Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til olje- og energiministeren

Datert: 08.11.1989
Besvart: 15.11.1989 av olje- og energiminister Eivind Reiten

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): ""Statkraft støtter Høyres friere kraftmarked" var overskrifta på ei pressemelding dagsett 11. august 1989 frå informasjonssjef Dankert Freilem i Statkraft. Pressemeldinga gav støtte til fleire av Høgres framlegg i ei parti-innstilling om kraftforsyninga i Norge, avgjeve i august 1989.

Stør olje- og energiministeren Statkraft i dette synet, og vil Olje- og energidepartementet legge dette til grunn for arbeidet med eventuelt omorganisering av Statkraft?"


Les hele debatten