Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Datert: 09.11.1989
Besvart: 15.11.1989 av olje- og energiminister Eivind Reiten

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Ledende næringslivskretser mener at gassleveranser til Sverige for tiden er avhengig av og må sees i sammenheng med transport av gass via det sentrale Østlands-området, for at det skal bli økonomisk regningssvarende.

Hva vil Regjeringen gjøre for at man i rett tid fatter de nødvendige beslutninger om aktuelle rørledningalternativ, for å kunne sluttføre gass- forhandlingene med Sverige snarest mulig?"


Les hele debatten