Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke- og undervisningsministeren

Datert: 03.11.1989
Besvart: 15.11.1989 av kirke- og undervisningsminister Einar Steensnæs

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Ifølge rundskriv F-90/89 skal grove brudd på skolereglementet ikke lenger ha innvirkning på terminkarakteren i orden, jf. kommentar til forskriftens § 5, 5. ledd.

Vil statsråden vurdere å trekke tilbake denne delen av rundskrivet?"


Les hele debatten