Spørretimespørsmål fra Eli Arnstad (Sp) til kirke- og undervisningsministeren

Datert: 08.11.1989
Besvart: 15.11.1989 av kirke- og undervisningsminister Einar Steensnæs

Eli Arnstad (Sp)

Spørsmål

Eli Arnstad (Sp): "Det er flere ganger blitt lovet en gjennomgang for å se på hvordan den såkalte 15% regelen om fravær i fag i den videregående skole fungerer i forhold til ungdom som er aktive i frivillig organisasjonsarbeid. Ennå er ingen avklaring kommet.

Vil statsråden ta initiativ til at man får en slik avklaring raskt?"


Les hele debatten