Spørretimespørsmål fra Gunnar Prestegård (KrF) til kirke- og undervisningsministeren

Datert: 10.11.1989
Besvart: 15.11.1989 av kirke- og undervisningsminister Einar Steensnæs

Gunnar Prestegård (KrF)

Spørsmål

Gunnar Prestegård (KrF): "Helsedirektøren har nå tatt til orde for opprustning av moral og holdninger for å møte AIDS-trusselen.

Hvordan mener statsråden at undervisningen i kristen etikk i sterkere grad kan brukes til å hjelpe elevene fram til moralske holdninger som også forebygger spredning av HIV-viruset og sykdommen AIDS?"


Les hele debatten