Spørretimespørsmål fra William Engseth (A) til forsvarsministeren

Datert: 08.11.1989
Besvart: 15.11.1989 av forsvarsminister Per Ditlev-Simonsen

William Engseth (A)

Spørsmål

William Engseth (A): "De nærmeste årene vil det bli foretatt utbygging av forsvarsanlegg i Nord-Norge for flere milliarder kroner. Dette skjer i ei tid hvor bygge-, anleggs- og konsulentbransjen og verkstedindustrien i landsdelen har store problemer på grunn av manglende oppdrag.

Vil forsvarsministeren foreta seg noe for å sikre nord-norsk næringsliv oppdrag i forbindelse med denne utbygginga?"


Les hele debatten