Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til samferdselsministeren

Datert: 10.11.1989
Fremsatt av: Asbjørn Bjørnset (SV)
Besvart: 15.11.1989 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Øyanevegen i Nordhordland vil bety svært mykje for øysamfunnet Fedje. Kommunane Fedje og Austerheim saman med Hordaland fylkeskommune er viljug til å gå inn med midlar for å framskunde prosjektet mellom anna på bakgrunn av den store arbeidsløysa i regionen.

Vil samferdsleministeren ta initiativ til at staten bidrar med midlar til prosjektet?" (Tatt opp av repr. Asbjørn Bjørnset)


Les hele debatten