Spørretimespørsmål fra Trond Jensrud (A) til kultur- og vitenskapsministeren

Datert: 06.11.1989
Besvart: 15.11.1989 av kultur- og vitenskapsminister Eleonore Bjartveit

Trond Jensrud (A)

Spørsmål

Trond Jensrud (A): "Det har vist seg at unge helt ned i 12-13 års-alderen er å finne i hardt belastede miljøer i Oslo og andre større byer.

Mener statsråden dette har noen sammenheng med at antallet fritids- klubber er blitt færre de siste årene, og hva mener i tilfelle statsråden kan gjøres for å snu denne uheldige utviklingen med at unge trekkes fra nærmiljøene og inn mot sentrum?"


Les hele debatten