Spørretimespørsmål fra Pål Atle Skjervengen (FrP) til justisministeren

Datert: 06.11.1989
Fremsatt av: Vidar Kleppe (FrP)
Besvart: 15.11.1989 av justisminister Else Bugge Fougner

Pål Atle Skjervengen (FrP)

Spørsmål

Pål Atle Skjervengen (FrP): "Av pressen fremgår det at en seksualforbryter greide å rømme fra Sarpsborg kretsfengsel etter ett døgns soning. Den rømte fangen betegnes av politiet som farlig. Han er tidligere straffet ti ganger, blant annet for flere voldtekter. Nå satt han varetektsfengslet for to voldtekter i Oslo i august.

Akter justisministeren å rydde opp i forholdene innen fengselsvesenet, og vil hun la denne hendelsen få konsekvenser for fengselsstyrets ledelse?"

(spm. tatt opp av repr. Vidar Kleppe)


Les hele debatten