Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til justisministeren

Datert: 08.11.1989
Besvart: 15.11.1989 av justisminister Else Bugge Fougner

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Med hjemmel i utlendingsloven og i den gamle fremmedloven, skal innbyggere bosatt i Finnmark og Troms melde fra til politiet dersom de har utenlandske statsborgere som overnattingsgjester.

Vil justisministeren ta initiativ for å fjerne disse bestemmelsene?"


Les hele debatten