Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 10.11.1989
Besvart: 15.11.1989 av justisminister Else Bugge Fougner

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Noen av ungdommene som aksjonerte mot riving av skinnegangen til Kragerø-banen for ca. 14 dager sia, ble ifølge pressen bøtelagt med kr 10 000 og i tillegg ilagt erstatningskrav på kr 5 000.

Finner justisminiteren at disse bøtene står i et rimelig forhold til ungdommenes handlinger og deres økonomiske evne?"


Les hele debatten