Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 08.11.1989
Besvart: 15.11.1989 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): ""Det satses sterkere på å bygge ut kollektivtransporten" står det i regjeringserklæringa av 19. oktober 1989. NSB inviterer nå til en gigantisk omlegging av driftsopplegget for godstransporten, som vil medføre at enda mer gods blir overført fra jernbane til veg. Utforminga av samferdsels- politikken er svært viktig i miljøpolitisk sammenheng.

Vil miljøvernministeren i tråd med regjeringserklæringa bringe miljø- aspektet inn i NSB-saka?"


Les hele debatten