Spørretimespørsmål fra Dag C. Weberg (H) til miljøvernministeren

Datert: 09.11.1989
Besvart: 15.11.1989 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Dag C. Weberg (H)

Spørsmål

Dag C. Weberg (H): "Restriktiv praktisering av rovviltloven har ført til økende tap av beitedyr. Rovviltskader skjer nå i et stadig større geografisk område.

Vil miljøvernministeren medvirke til en lovanvendelse som ivaretar lovens intensjoner?"


Les hele debatten