Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til fiskeriministeren

Datert: 09.11.1989
Besvart: 15.11.1989 av fiskeriminister Svein Magnus Munkejord

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Seismisk skyting på havbunnen har vist seg å være skadelig/dødelig for fisk og fiskeyngel.

Vil statsråden ut fra denne nye observasjonen sette i gang tiltak sånn at slik skyting blir forbudt innafor norsk økonomisk sone, blant annet i Barentshavet?"


Les hele debatten