Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til miljøvernministeren

Datert: 28.02.1997
Besvart: 05.03.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): Som svar på et spørretimespørsmål uttalte miljøvernministeren 31. mai 1995 at han ikke trodde miljøvernmyndighetene kunne gi ressurser til den ene parten til føring av en rettsak som gjaldt retten til fritt fiske i Hurdalssjøen. Imidlertid ga miljøvernministeren i juni 1996 Foreningen Fritt Fiske i Hurdalssjøen kr. 50 000 for å anke samme sak til lagmannsretten.

Betyr dette at miljøvernministeren har forandret mening?


Les hele debatten