Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til utenriksministeren

Datert: 16.11.1989
Besvart: 22.11.1989 av utenriksminister Kjell Magne Bondevik

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "Det har i pressen de siste dagene kommet fram opplysninger om grove brudd på menneskerettighetene i Kenya. Kenya er i dag et av Norges hoved- samarbeidsland.

Vil Regjeringen ta initiativ overfor Kenyas myndigheter for å protestere mot disse bruddene, og sette i verk konkrete tiltak for å bruke vår bistand som et redskap for å bedre menneskerettighetssituasjonen?"


Les hele debatten