Spørretimespørsmål fra Jens Marcussen (FrP) til sosialministeren

Datert: 16.11.1989
Besvart på vegne av: Sosialministeren
Besvart: 22.11.1989 av justisminister Else Bugge Fougner

Jens Marcussen (FrP)

Spørsmål

Jens Marcussen (FrP): "Et voksende antall kvinner får bekkenløsning under svangerskap og mange blir helt eller delvis invalidisert over kortere eller lengre tid etter fødsel.

Hva kan gjøres for å bedre forebygging mot eller behandling av kvinner i en slik situasjon?"


Les hele debatten