Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til forbruker- og administrasjonsministeren

Datert: 16.11.1989
Besvart: 22.11.1989 av forbruker- og administrasjonsminister Solveig Sollie

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): "Regjeringen Harlem Brundtland nedsatte et eget utvalg for spørsmål knyttet til barns oppvekstvilkår. I dette statsrådutvalget var Kommunal-, Miljøvern-, Forbruker-, Kultur- og Sosialdepartementet deltakere. Det viste seg å være et nyttig forum.

Vil sosialministeren ta initiativ, i likhet med sin forgjenger Tove Strand Gerhardsen, til å opprette et lignende utvalg som tar for seg spørsmål som angår barns situasjon?"


Les hele debatten