Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 16.11.1989
Besvart på vegne av: Sosialministeren
Besvart: 22.11.1989 av justisminister Else Bugge Fougner

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Flere lokalsykehus står nå i ferd med å måtte nedlegge sine føde- avdelinger etter at helsedirektøren har gått ut til blant annet Kongsberg sykehus med bestemte krav til faglig bemanning.

Ser sosialministeren på en sentralisering av fødepasientene til sentralsykehusene som en ønsket utvikling?"


Les hele debatten