Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til forsvarsministeren

Datert: 14.11.1989
Besvart: 22.11.1989 av forsvarsminister Per Ditlev-Simonsen

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Forsvaret gjennomfører og har store utbyggingsplaner i Troms fylke. Dette fører til vesentlige inngrep i naturen. Norges Naturvernforbund har bedt om at miljøvernministeren og Troms Naturvern skal være til stede på et møte om denne saken mellom miljøvernavdelingen, fylkesmannen i Troms og Forsvaret.

Vil forsvarsministeren ta initiativ til dette?"


Les hele debatten