Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 17.11.1989
Besvart: 22.11.1989 av justisminister Else Bugge Fougner

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Sikander Hayat, født 18. mai 1959, har fått avslag på sin søknad om politisk asyl i Norge.

Mener justisministeren at retten til å få politisk asyl skal tolkes så snevert at religiøs forfølgelse i hjemlandet ikke skal gi grunnlag for politisk asyl her i landet?"


Les hele debatten