Spørretimespørsmål fra Leiv Stensland (A) til miljøvernministeren

Datert: 16.11.1989
Besvart: 22.11.1989 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Leiv Stensland (A)

Spørsmål

Leiv Stensland (A): "Det er nå teknisk mulig å foreta opprydding av gammel forurensning i Sørfjorden/Hardangerfjorden. Dette kan gjøres gjennom å nøytralisere de store mengdene av tungmetaller i Etrheimsvågen.

Hva mener miljøvernministeren om dette, og hvem skal dekke omkostningene?"


Les hele debatten