Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til fiskeriministeren

Datert: 17.11.1989
Besvart: 22.11.1989 av fiskeriminister Svein Magnus Munkejord

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Oppdrettsnæringa er komen i ein vanskeleg situasjon, på grunn av spreiing av furunkulose og andre fiskesjukdomar, som også spreier seg til villfisken. I tillegg kjem forureininga, som er formidabel.

Kva slags politikk legg fiskeriministeren opp til for å rette opp elendet?"


Les hele debatten