Spørretimespørsmål fra Kirsti Kolle Grøndahl (A) til utenriksministeren

Datert: 22.11.1989
Besvart: 29.11.1989 av utenriksminister Kjell Magne Bondevik

Kirsti Kolle Grøndahl (A)

Spørsmål

Kirsti Kolle Grøndahl (A): "Et fritt Namibia vil være helt avhengig av tilgang til havna, Walvish-Bay. Intet tyder imidlertid på at Sør-Afrika vil gi opp okkupasjonen av havna frivillig.

Hva kan utenriksministeren gjøre i FN eller i andre fora for å øke det internasjonale presset med sikte på at Sør-Afrika skal frigi Walvish-Bay?"


Les hele debatten