Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til u-hjelpsministeren

Datert: 24.11.1989
Besvart: 29.11.1989 av u-hjelpsminister Tom Eric Vraalsen

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "Arbeidsmarkedsetaten i Bergen og Bergen kommune samarbeider om forsøksprosjektet "Bedre bruk av sosialhjelpsmidlene". Prosjektet er rettet inn mot unge arbeidsledige sosialhjelpsmottakere, og har ført til reduserte sosialhjelpsutgifter for kommunen. Til tross for dette har departementet nå administrativt redusert tiltaksmidler og bemanning.

Vil statsråden revurdere denne beslutningen?"


Les hele debatten