Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til sosialministeren

Datert: 17.11.1989
Besvart: 29.11.1989 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Kontaktgruppen OPTIMA, Oslo, driver et omfattende og vanskelig arbeid blant sterkt forkomne rusproblematikere i Oslo.

Hvordan ser sosialministeren muligheten for å legge forholdene til rette, slik at denne type hjelpearbeid kan gis offentlig økonomisk støtte?"


Les hele debatten