Spørretimespørsmål fra Olav Akselsen (A) til kommunalministeren

Datert: 24.11.1989
Besvart: 29.11.1989 av kommunalminister Johan J. Jakobsen

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): "Nevrologiske undersøkjingar utførte av forskarane ved Norsk Under- vannsteknologisk Center (NUTEC) i Bergen syner at over halvparten av djup- vassdykkarane har hatt trykkfallssjuke. Ein av fem synest å ha fått permanente langtidseffektar i sentralnervesystemet, mellom anna nedsett konsentrasjonsevne, svekka hugs og skjelving på henda.

Kva vil sosialministeren gjera for å redusera skadeverknadane av slike dykk?"


Les hele debatten