Spørretimespørsmål fra Berit Brørby (A) til landbruksministeren

Datert: 23.11.1989
Besvart: 29.11.1989 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): "Etter ett års purring fra Landbruksdepartementet sendte eieren av Hadeland Glassverk, Made-In A/S, 10. august 1989 - 4 år etter aksjeervervet inn konsesjonssøknad på aksjekjøpet foretatt i 1985 og 1986.

Mener statsråden det er slik konsesjonslovens bestemmelser skal anvendes, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at lovens bestemmelser blir fulgt og på den måten forhindre lovbrudd?"


Les hele debatten